De Cursus:                                                                                                                                                         Een shovel is een voertuig dat gebouwd is om onder meer grond mee te verplaatsen. Aan het werken met een shovel zijn risico’s verbonden. Ongelukken met een shovel kunnen al snel leiden tot grote materiële schade en de veiligheid van gebruikers en omstanders serieus in gevaar brengen. De Arbowet schrijft voor dat professionals die werken met een shovel specifieke deskundigheid moeten bezitten. In deze cursus leren de deelnemers op een veilige en verantwoorde manier werken met de shovel. Specifieke arbeidsomstandigheden, zoals locatie, ondergrond, uitrustingsstukken en kantelgevaar komen aan bod. 

Voor wie?
De cursus is vooral geschikt voor de gevorderde machinist (zonder visuele of motorische beperkingen). De minimumleeftijd is 16 jaar.

Inhoud:
Deze training is geheel gericht op de beroepspraktijk. Tijdens de training wordt er geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Arbeidsomstandigheden en wettelijke eisen
  • Veiligheid en de omgeving
  • Kennis en gebruik van materiaal en materieel
  • Bediening
  • Controle en onderhoud
  • Uitrustingsstukken
Examen:
Na afloop wordt er geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een certificaat wanneer er voldoende kennis wordt getoond.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Duur:
Dagopleiding.

Locatie:
De opleiding vindt plaats op locatie van het bedrijf.
Kosten:

Op aanvraag.

Wij verzorgen deze cursus alleen op bedrijfslocatie met gebruik van aanwezig materieel. In overleg stellen we graag een datum en tarief vast. Het tarief hangt af van de locatie, het aantal deelnemers en het niveau van de kandidaten.