Nieuwe Subsidie voor T-rijbewijs vanaf 1 september 2016

Nieuwe Subsidie voor T-rijbewijs vanaf 1 september 2016

26-07-2016
Vanaf 1 september kunnen werknemers in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

De invoering van het T-rijbewijs heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van de agrarische ondernemers. De signalen die de LTO-organisaties hierover hebben ontvangen zijn opgepakt. In overleg met FNV en CNV Vakmensen is gezocht naar een mogelijkheid om de kosten voor het behalen van de T-rijbewijs enigszins te drukken.

Cursusgroepenregeling

De subsidie voor het T-rijbewijs is onderdeel van de cursusgroepenregeling. Werknemers kunnen de subsidie aanvragen in CAS, het digitale administratiesysteem van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het gaat hier om een eenmalige vergoeding van kosten die zijn gemaakt voor het behalen van het T-rijbewijs.

Verschillende voorwaarden

De subsidieregeling loopt door tot en met 1 september 2017. Gemaakte kosten voor 1 september komen niet in aanmerking voor subsidie.  De genoemde sectoren hanteren verschillende voorwaarden wat betreft de vergoedingspercentages en maximale hoogte van de vergoeding per werknemer.

Bron: Rijschoolvandaag