2-in-1 cursus (14 uur): Verkeer en digitale tachograaf (Module 1+5)

Met een '2-in-1' cursus kun je in één dag maar liefst 14 uur bijschrijven tbv Code 95! Dit komt omdat je twee cursussen op dezelfde dag volgt die beide ook uit een deel e-learning bestaan. Doordat je de e-learning (4,5 uur per module) thuis kunt doen hoef je maar 2,5 uur per cursus klassikaal te volgen. 

Deze cursus bestaat uit de volgende modules:
M1: Verkeersdeelname en actuele verkeerskennis
M4: Veiligheid tijdens werk, leefstijl en gezondheid

Datum: vrijdag 10 september 2021
Locatie: Bax Opleidingscentrum, Lipsstraat 52a, Drunen

M1: Verkeersdeelname en actuele verkeerskennis
Het verkeer in Nederland en Europa stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en professionaliteit van de chauffeur.

Deze cursus behandelt op een praktische manier alle elementen die een rol spelen bij een veilige, professionele verkeersdeelname. Centraal staat het bevorderen van de verkeersveiligheid door eigen gedrag, omgang met andere weggebruikers, verkleinen van de kans op schades en ongevallen en kennis van de actuele verkeersregels.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
 • Basisprincipes van veilig rijgedrag
 • Oorzaken van ongevallen en hoe deze te voorkomen
 • Rijmanoeuvres
 • Rijden onder lastige omstandigheden
 • Krachten die inwerken op voertuig en lading
 • Interactie met andere weggebruikers
 • Verantwoord gebruik van veiligheidssystemen
 • Kennis van actuele verkeersregels
Doel: de cursist leert hoe hij bewuste keuzes kan maken in de voorbereidingen en uitvoering van ritten om veilig en efficiënt zijn lading of passagiers op de plaats van bestemming te krijgen.  
 
Dubbele punten Code 95
M5: Laden, lossen, rijden en rusten, digitale tachograaf
De wet- en regelgeving op het gebied van rij- en rusttijden en lading zekeren kan chauffeurs voor 'lastige puzzels' stellen.

Deze cursus herhaalt en onderstreept alle wettelijke kaders waarbinnen de chauffeur zijn of haar beroep moet uitoefenen. Verder krijgt de chauffeur praktische kennis en vaardigheden in het efficient en veilig vervoeren van goederen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
 • Krachtenwerking op lading en voertuig
 • Methodes van lading zekeren en de toepassing ervan
 • Risico's tijdens nood- en uitwijkmanoeuvres
 • Veiligheidssystemen en- uitrusting
 • Arbeidstijden, rij- en rusttijden
 • Digitale tachograaf
 • Voertuigeisen en voertuigtechniek (praktisch)
 • Gebruik van vrachtbrieven
 • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
Doel: de cursist leert welke krachten er spelen tijdens het rijden en hoe hij of zij deze met lading zekeren moet opvangen. Verder krijgt de chauffeur opgefriste kennis en inzicht in de (praktische) toepassing en registratie van rij- en rusttijden.
 

Kosten Zakelijk


Code 95 2-in-1 cursus (14 uur)
U45e: Verkeersdeelname en actuele verkeerskennis + laden, lossen, rijden en rusten, digitale tachograaf

€250,- per deelnemer, ex. 21% BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing Code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.

Kosten Particulier


Code 95 2-in-1 cursus (14 uur)
U45e: Verkeersdeelname en actuele verkeerskennis + laden, lossen, rijden en rusten, digitale tachograaf

€262,50 per deelnemer, incl. BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing Code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.