De Behaviour Based Safety BBS cursus bij Bax Opleidingen kun je het best omschrijven als een soort combinatie van de cursussen Rijoptimalisatie schadepreventie en Het Nieuwe Rijden, maar dan gericht op chauffeurs die werken in de chemische industrie. De chauffeurs worden getraind op het gebied van het voorkomen van ongelukken, het vermijden van fouten, het rekening houden met fouten van anderen en weers- en verkeersomstandigheden. Ook is er aandacht voor brandstofbesparing.
 
Doel:
Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verhogen van de verkeersveiligheid door een aangepaste rijstijl.
Met deze training zal het veiligheidsbewustzijn toenemen. De chauffeur leert de beperkingen van de mens en zijn voertuig kennen zodat hij/zij in het dagelijkse werk hierop kan anticiperen.
Hierbij hoort ook criminaliteitsawareness. Rijoptimalisatie/BBS vormt een onderdeel van het SQAS-systeem. Bedrijven moeten om aan de SQAS eis te voldoen regelmatig hun medewerkers (laten) beoordelen.
 
Voor wie:
Deze training is bestemd voor chauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs categorie C/C-E. Geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs.

Inhoud:
  • Voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades
  • Defensief en anticiperend rijden
  • Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
  • Kennis, attitude en chauffeursgedrag
  • Staat van het voertuig en brandstofverbruik
  • Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen 
Examen:
Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Waarde nascholing:
Effectief 7 uur voor de nascholing code 95.

Locatie:
De cursus vindt plaats bij Bax Opleidingen.
 

Kosten Zakelijk

€360,00 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is excl. 21% BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.

SOOB subsidie 2023:
Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, krijgen €100,00 subsidie op de cursusprijs.
 

Kosten Particulier

€378,00 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is vrijgesteld van BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.