Code 95 cursus: 'veilig werken langs de weg'


Werk uitvoeren langs de weg is niet zonder gevaren en daarom bieden wij de cursus 'Veilig werken langs de weg' aan. De werkplek, op veelal drukke wegen, is risicovol voor de beheerders en weggebruikers. Het werken langs de weg vraagt om gedegen kennis en vaardigheden over veiligheidsvoorschriften, afzettingen en bebording.
Veilig Werken Langs de Weg Code 95

In het kader van de ARBO-wetgeving is de werkgever verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord werken langs en op wegen. Naast controle en toezicht op het werk is een gedegen, liefst schriftelijke, instructie minimaal noodzakelijk. De cursus veilig werken langs de weg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die regelmatig langs of op de weg werken of werkzaamheden coördineren. De opleiding is verplicht gesteld voor al het Bouw CAO-personeel in de aannemerij dat aan de weg werkt en dat niet zelf de afzettingen plaatst. Sinds 1 januari 2001 dienen alle medewerkers in het bezit te zijn van dit certificaat.


Voor wie:
Medewerkers die regelmatig langs of op de weg werken of werkzaamheden coördineren.

Inhoud:
  • Omgaan met risico’s bij werken langs of op de weg
  • Veiligheidsaspecten
  • Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
  • Plaatsen en verwijderen van bebording en afzettingen in diverse situaties
  • Rijdende afzettingen 
Examen:
Na afloop wordt een toets afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een
getuigschrift, met een geldigheidsduur van 5 jaar. 

Waarde nascholing:
Effectief 7 uur voor de nascholing code 95.

Locatie:
De opleiding vindt plaats bij Bax Opleidingen. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden. 
 

Kosten Zakelijk

€168,00 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is excl. 21% BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.

Kosten Particulier

€176,50 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is vrijgesteld van BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.