Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg te mogen vervoeren. 

Doel:
De kandidaat leert om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een ongeval volgens regels van Rijkswaterstaat, het beheersen van een incident en de overdracht van de situatie aan hulpdiensten. 

Voor wie:
Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren en die een ADR-certificaat Basis willen behalen. Deze opleiding is tevens geschikt voor leidinggevenden en/of transportplanners.

Inhoud:

Theorie
  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk
  • Maatregelen bij een ongeval/incident
  • Eerste hulp
Examen:
Na afloop wordt een examen afgenomen. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen gevolgd zijn. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Waarde nascholing:
Effectief 14 uur voor de nascholing code 95.

Locatie:
De cursus vindt plaats bij Bax Verkeersopleidingen. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Kosten Zakelijk

ADR Basis nieuw (2,5 dag):
€499,00 per deelnemer
14 uren nascholing

ADR Basis verlenging (2,5 dag):
€499,00 per deelnemer
7 uren nascholing

ADR Basis + Tank (4 dagen):
€682,00 per deelnemer
21 uren nascholing
Verlenging 14 uren nascholing

Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is excl. 21% BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.

Kosten Particulier

ADR Basis (2,5 dag):
€524,00 per deelnemer
14 uren nascholing

ADR Basis verlenging (2,5 dag):
€524,00 per deelnemer
7 uren nascholing

ADR Basis + Tank (4 dagen):
€716,00 per deelnemer
21 uren nascholing
Verlenging 14 uren nascholing

De prijs is vrijgesteld van BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.
Aanvragen van het examen loopt via Bax Opleidingen. Wij kunnen onder voorwaarden extra examentijd of een individueel voorleesexamen aanvragen.


SOOB subsidie 2021:
Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, krijgen €200,00 subsidie op de cursusprijs (ADR basis nieuw en herhaling).
Klik hier voor meer SOOB informatie.