VCA VOL HALEN IN REGIO TILBURG/DEN BOSCH


VCA VOL diploma halen in Noord-Brabant? Ben je operationeel leidinggevende op een locatie waar VCA verplicht is? Dan moet je het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geef je aan dat je veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jezelf en de medewerkers waaraan je leiding geeft.

​​​​​​​De VCA-VOL cursus bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, kennis van VCA-bedrijfscertificering, het bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolbox vergaderingen. Ook als ZZP-er dien je meestal over een VCA-VOL te beschikken.

 
VCA VOL TILBURG

Doel:

Na deze cursus kunnen de deelnemers uit het oogpunt van de leidinggevende onder de aandacht brengen, de aspecten behorende bij Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van werkgever alsook de werknemer. Constante verbetering van bovengenoemde aspecten nastreven. Het kweken en continueren van een veiligheidsgedachte.
 
Voor wie:
Leidinggevenden die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen.
Bijvoorbeeld voormannen van verhuisploegen, uitvoerders van kraanbedrijven of ploegleiders bij
bouw- en installatiebedrijven, afwerkbedrijven en wegvervoer.

Inhoud:
 • Wetgeving, V&G wetgeving, Welzijn, Gezondheidstoezicht, Europese richtlijnen
 • Gevaren, Risico’s, Preventie, Risico beheersing, V&G actieplan, Uitzendkrachten
 • Ongevallen, Oorzaken gevolg reeks, Preventie, Ongevallen onderzoek, Plan van aanpak
 • Veiligheidsgedrag, Menselijk gedrag, Gedragsbeïnvloeding
 • Taken, Rechten, Plichten Overleg, Inspectie SZW, VGM taken, Werkplekinspectie, VCU, VCO
 • Procedures, Instructies, Signalering, Specifieke veiligheidsregels
 • Voorbereiding op noodsituaties, Bedrijfs(intern)noodplan, Wettelijke regels evacuatieoefening
 • Gevaarlijke stoffen, Factoren vergiftiging, Monitoring, Abest Wetgeving
 • Brand en explosie, Katalyse, Heetwerkkracht, Explosiemeter
 • Arbeidsmiddelen, Veiligheidsmaatregelen, Toezicht
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden, Informatie-uitwisseling netbeheerder
 • Elektriciteit en straling, Elektrocutie, Kwalificaties
 • Ergonomische werkplek, Mens-werkomgeving, Lichamelijke en Mentale belasting
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), Toepassingseisen, Gevaren ademhaling
Examen:
Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat VCA-VOL uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Duur:
1 dag

Nascholing:
Deze cursus kan ook meetellen voor de nascholing code 95.

Locatie:
De opleiding vindt plaats bij Bax Opleidingen. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden. 
Kosten:
€168,00 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is excl. 21% BTW en excl. examen.

Kosten particulier:
€176,50 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is incl. BTW.

De prijs is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.