De Cursus:
De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport ziet nauwkeurig toe op de certificering van machinisten in het verticaal transport. Volgens het Arbobesluit: artikel 7.32, en de Arboregeling: paragraaf 7.3, artikel 7.6, moet een machinist van een mobiele kraan in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat vakbekwaamheid. Deze verplichting geldt voor een mobiele kraan met een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer ingezet in de bouw. Doel van deze cursus is het behalen van dit TCVT-certificaat. Tijdens de cursus wordt de cursist theoretisch en praktisch geschoold om te kunnen voldoen aan de minimale veiligheidseisen conform het certificatieschema van TCVT ‘Machinist mobiele kraan’.


Voor wie?
Personen die werken als machinist op een mobiele kraan worden opgeleid voor het T.C.V.T.-Certificaat van vakbekwaamheid ‘Machinist Mobiele Kraan’. 
Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm, handschoenen en veiligheidsschoenen klasse S3 te dragen. Van cursisten wordt verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie en huiswerkopdrachten.

Inhoud:
De opleiding ‘Machinist Mobiele Kraan’ bereid de cursist voor op het examen volgens het T.C.V.T.Certificatieschema W4-01. Deze opleiding verschaft de cursist kennis en vaardigheden met betrekking tot het opstellen en modificeren van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid van de kraan en de werking van de technische systemen. De opleiding ‘Machinist Mobiele Kraan’ richt zich op alle door de fabrikant en wetgever toegelaten werkzaamheden met mobiele kranen boven 10 ton/meter en bereid de cursist voor op  het examen ISO 17024.

Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld: 
 
 • Wettelijke eisen
 • Kraan- en persoonsdocumenten
 • Techniek - Veiligheid
 • Werkvoorbereiding en communicatie
 • Toepassing en eisen m.b.t. hijsmiddelen en hijsgereedschappen
 • Laden en lossen
 • Diverse technieken m.b.t. hijsen en aanslaan van lasten 
 
De praktijkinstructie bestaat o.a. uit:  
 
 • Controle van de mobiele kraan
 • Veiligheidsmaatregelen  - Zelfstandig besturen en verplaatsen van de kraan
 • Modificeren van het gieksysteem van de kraan
 • Het maken van een eenvoudig hijsplan
 • Laden en lossen
 • Diverse technieken m.b.t. hijsen en het aanslaan van lasten
 • Storingen herkennen en handelend optreden
 • Het inpakken en rijklaar maken
 • Nazorg en milieuverantwoord werken. 

Toelatingseisen:
Geen.
Ondanks dat er geen toelatingseis is voor het deelnemen aan deze opleiding, adviseren wij u bij geen ervaring met een mobiele kraan en/of al in het bezit te zijn van een andere categorie TCVT-certificaat, deel te nemen aan de 20-daagse opleiding. Is er al wel de nodige kennis aanwezig en zijn er ook al vaardigheden met het bedienen van kranen, dan is een 10-daagse opleiding een alternatief.

Examen:
Aan de opleiding is een examen verbonden.
Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorie-examen en wordt op de laatste opleidingsdag afgenomen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een T.C.V.T.- Certificaat en Praktijkregister welke een geldigheidsduur hebben van 5 jaar. 
De examens worden door een onafhankelijk examenbureau afgenomen volgens TCVT-normen.

Waarde nascholing:
Effectief 14 uur voor de nascholing code 95.

Locatie:
De opleiding vindt plaats op een door Bax Verkeersopleidingen aangegeven locatie. 
Voor in-company trainingen hanteren wij een minimum van 4 deelnemers per machine. Voorwaarde is dan wel dat er op uw machine wordt geïnstrueerd en geëxamineerd. 
Kosten:
Prijzen op aanvraag.

De prijs is excl. 21% BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.

SOOB subsidie 2019:
Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, krijgen €1500,00 subsidie op de cursusprijs.