Veel medewerkers werken incidenteel met een hoogwerker. Daarbij is het van groot belang aandacht te besteden aan de veiligheidsaspecten. De nadruk van deze cursus ligt dan ook op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn geformuleerd. In deze praktijkgerichte training wordt de theoretische kennis toegepast. Vakbekwame en in de praktijk opgeleide instructeurs zorgen voor een degelijke begeleiding van de cursisten.

Voor wie?
Deze hoogwerkercursus is bedoeld voor medewerkers die gebruik maken van hoogwerkers of daarvan gebruik willen gaan maken.

Inhoud:
Theorie
 • Wet- en regelgeving;
 • Gebruik van de hoogwerker;
 • Soorten hoogwerkers;
 • Technische basiskennis;
 • Risico's;
 • Waarborgen van veiligheid.
Praktijk
 • Gebruiksgereed maken;
 • Controle en onderhoud;
 • Bediening;
 • Manoeuvreren;
 • Veiligheidsaspecten.
Examen:
Na afloop wordt er geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een certificaat wanneer er voldoende kennis wordt getoond.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. 

Duur:
1 dag

Waarde nascholing:
Effectief 7 uur voor de nascholing code 95.

Locatie:
De opleiding vindt plaats op een locatie van Bax Opleidingen. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.
 

Kosten Zakelijk

€255,00 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is excl. 21% BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.

Kosten Particulier

€276,50 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is vrijgesteld van BTW en excl. aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.