De Cursus:
Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd. Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.

Doelgroep:
Als u personeel in dienst heeft dan bent u wettelijk verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd een BHV-er binnen uw bedrijf aanwezig te zijn. Deze cursus is bedoeld voor degene die binnen het bedrijf aangewezen zijn als BHV-er.
 
De cursus bestaat uit theorie- en praktijk gedeeltes, waarin de volgende aspecten aan bod komen:
 
Praktijk:
  • Ontruimingsoefening 
  • Brand blussen 
  • EHBO en reanimatie
Theorie:
  • Alarmering 
  • Ontruiming en communicatie 
  • Verbranding en blussen 
  • Levensreddende handelingen en reanimatie
  • Organisatie bedrijfshulpverlening
Doel:
De cursist leert om in een situatie met gevaar, voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.


Duur:
Dagcursus.

Locatie:
De cursus vindt plaats bij Bax Verkeersopleidingen. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus incompany verzorgd worden. Aan deze training is geen examen verbonden. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname en een pasje.
Kosten:
€159,00 per deelnemer.
Voor groepen aangepaste prijzen.

De prijs is excl. 21% BTW.


De prijs is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.