Goed beschouwd is angst voor asbest vaak onnodig. Kennis van de materie kan ertoe bijdragen dat u op een relativerende wijze, zonder te bagatelliseren en zonder paniek te zaaien, over asbest kunt meepraten.
De asbestherkenningscursus wordt doorgaans op maat aangepast aan de behoeften van de klant.
 
Doel:
Veilig werken staat in al onze cursussen voorop. Het doel van de asbestherkenningscursus is enerzijds een reëel beeld te vormen over asbest en anderzijds de risicovolle situaties te leren herkennen. In de meeste gevallen dat mensen met asbest van doen hebben, is er namelijk geen sprake van een risicovolle situatie. De cursus asbestherkenning gaat uitvoerig op dit onderwerp in en geeft u voldoende mogelijkheden om vragen te stellen over de eigen asbestproblematiek.

In gevallen dat wel sprake is van een risicovolle situatie is het de kunst deze te onderscheiden van de niet-risicovolle situatie en te weten hoe te handelen. Bax Opleidingscentrum leert deelnemers risicovolle situaties te herkennen. En doordat wij deelnemers leren hoe zij deskundig kunnen handelen, wordt angst, paniek en bagatelliseren voorkomen.
 
Voor wie:
De cursus Asbestherkenning is bestemd voor professionals die beroepsmatig met asbest in aanraking (kunnen) komen, zoals professionals die werken in de renovatie of bij sloopaannemers, sorteerbedrijven, recyclingbedrijven, asbestonderzoeksbureaus, inzamelbedrijven, GWW-bedrijven of een gemeentelijke milieustraat.

Inhoud:
De asbestherkenningscursus wordt op een prettige informele wijze gegeven, zodat u naast een leerzame ochtend, middag of dag ook een plezierige dag heeft. Dit stoffige onderwerp wordt namelijk alles behalve stoffig gebracht. In de cursus is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en individuele aandacht voor de deelnemers staat voorop. De maximale groepsgrootte is in verband met een goede interactie tussen deelnemers en docent, 12-16 personen. Het definitieve aantal hangt af van de tijdsduur van de cursus en het gemiddelde opleidingsniveau van de deelnemers.

Onderwerpen:
  • Historie van asbest
  • Wat is asbest
  • De verschillende typen asbest
  • De verschillende soorten asbest
  • Verwerking van asbest in producten
  • Toepassingen en voorbeelden
  • Beeldmateriaal
  • Relevante wet-en regelgeving
  • Veiligheidsbewustwording
  • Gezondheidsrisico’s
Examen:
Bij voldoende beoordeling van een toets wordt het certificaat Asbestherkenning uitgereikt. 

Waarde nascholing:
Geen

Locatie:
De opleiding vindt plaats bij Bax Opleidingscentrum. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.
 

Kosten

Deze cursus is op aanvraag.

De cursus is inclusief koffie, thee en een volledig verzorgde lunch.